مشاوره رایگان22522540 -021

مشتاقــــ شنیدنــــ صدایـــ شما هستیمـــ ...

خدمات ساوا را می توانید از این قسمت انتخاب کنید. بخاطر داشته باشید که با انتخاب هر کدام از گزینه های بالا، ما تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات شما انجام خواهیم داد.

بانک قوانین

دیکشنری حقوقی

ترمینولوژی حقوقی

محاسبات حقوقی

در ساوا به راحتی می‌توانید انواع محاسبات حقوقی، از جمله محاسبه مقدار سهم الارث، انواع دیه، هزینه دادرسی، هزینه تاخیر تأدیه، هزینه حق الوکاله وکیل، هزینه تمبر مالیاتی وکیل، هزینه نیم عشر دولتی، هزینه دفاتر خدمات قضایی، ازدواج و طلاق، هزینه مهریه به نرخ روز و ... محاسبه نموده، پرینت گرفته و به اشتراک بگذارید.

خرید و فروش ملک


اجاره ملک


رهن ملک


رهن و اجاره ملک

هزینه دادرسی: ریال

هزینه دادرسی

 • در مرحله بدوی:
 • در مرحله واخواهی:
 • در مرحله تجدید نظر:
 • در مرحله اعاده دادرسی:
 • در مرحله فرجام خواهی:
 • در مرحله اعتراض ثالث:

با توجه به مبلغ محکوم وارد شده نیم عشر دولتی می باشد.

سایر اطلاعات

 • مبلغ محکوم:
 • نیم عشر دولت:
 • جمع مبلغ محکوم و نیم عشر دولت:

نتیجه محاسبه

 • حق الوکاله در دادسرای عمومی و انقلاب، نظامی و سایر دادسراها:
 • حق الوکاله در مرحله بدوی:
 • مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و محل اشتغال:
 • جمع کل حق الوکاله در مرحله بدوی:
 • حق الوکاله در مرحله تجدید نظر:
 • مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و محل اشتغال:
 • حق الوکاله:
 • مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و محل اشتغال:
 • هزینه ماموریت:
 • جمع کل حق الوکاله:

در دادسرا

 • حق الوکاله:
 • تمبر مالیاتی، سهم صندوق و کانون:

در مرحله بدوی

 • حق الوکاله:
 • تمبر مالیاتی، سهم صندوق و کانون:
 • جمع کل پرداخت تمبر در مرحله بدوی و تجدید نظر:

در مرحله تجدید نظر

 • حق الوکاله:
 • تمبر مالیاتی، سهم صندوق و کانون:
 • جمع کل پرداخت تمبر در مرحله بدوی و تجدید نظر:
 • جمع کل حق الوکاله: